Câu 1: Cho dãy số 10,4;11,9;13,4;14,9;16,4;… Số hạng thứ 49 của dãy là : A: 3210,35 C: 2273,6 C: 83,9 D: 82,4 Câu 2: Nếu tăng độ dài cạnh hình vuông

Question

Câu 1: Cho dãy số 10,4;11,9;13,4;14,9;16,4;… Số hạng thứ 49 của dãy là :
A: 3210,35 C: 2273,6 C: 83,9 D: 82,4
Câu 2: Nếu tăng độ dài cạnh hình vuông thêm 20% thì được hình vuông mới nhất có diện tích là 64,8dm
². Diện tích hình vuông đó là:
A: 45 dm ² B: 46,28 dm ² C: 54 dm ² D: 62 dm ²
Câu 3: Hai người thợ cùng làm thì hoàn thành xong công việc trong 4 giờ 48 phút. Người thứ nhất nếu làm một mình thì hoàn thành công việc đó trong 12 giờ. Hỏi người thứ 2 nếu làm một mình thì hoàn thành công việc trong mấy giờ ?
A: 6 giờ B: 7,4 giờ C: 8 giờ D: 10 giờ
Chỉ cần ghi là chọn đáp án A hay B hay C hay D thôi ạ.

in progress 0
Eden 4 tuần 2021-11-14T02:22:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:23:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 chọn ý C

  2chọnA

  3chọnC.

  Xin hay nhất ạ

  0
  2021-11-14T02:23:21+00:00

  Câu 1 : C

  Câu 2 : A

  Câu 3 :C

  Chúc bn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )