Câu 1: Cho đoạn mạch ADN sau: 5′ A-A-T-T-G-A-X-T-A…3′ a) Viết trình tự mạch còn lại của ADN trên b) Xác định trình tự ARN được tổng hợp từ đoạn gen

Question

Câu 1: Cho đoạn mạch ADN sau: 5′ A-A-T-T-G-A-X-T-A…3′
a) Viết trình tự mạch còn lại của ADN trên
b) Xác định trình tự ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên
Câu 2 : Vẽ sơ đồ phát sinh giao tử đực và cái ; thụ tinh và xác định bộ NST của các giai đoạn trong sơ đồ trên
Mình đang cần gấp. Cảm ơn mấy bn nha!

in progress 0
Amara 1 năm 2021-08-28T01:44:39+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:46:22+00:00

  Câu 1:

  a, Viết trình tự mạch còn lại của ADN trên

   3′ T T A A X T G A T 5′

  b, Xác định trình tự ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên

  5′ A A U U G A X U A 3′

  Câu 2 : Vẽ sơ đồ phát sinh giao tử đực và cái ; thụ tinh và xác định bộ NST của các giai đoạn trong sơ đồ trên

  Cơ chế 

  P.46A+XX      ×         46A+XY

  G.23A+X                    23A+X,3A+Y

  F1:46A+XX( giới nữ):46A+XY(giới nam)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )