Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP. Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C. C

Question

Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP.
Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C.
Câu 3 : Cho tam giác MNA vuông tại A, biết AM = 4cm, AN = 3cm.
a) Tính MN ?
b) Trên tia đối của tia AN vẽ B sao cho AB = AN.
Chứng minh tam giác BMN cân

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-12-06T20:18:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:19:35+00:00

  Câu 1:

  Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác MNP có:

  $NP^{2}$ = $MP^{2}$ + $MN^{2}$

  ⇔$NP^{2}$ = $3^{2}$ + $4^{2}$ 

  ⇔$NP^{2}$ = 25

  ⇔NP=5cm

  Câu 2:

  Áp dụng tính chất tổng 3 góc trong 1 tam giác có:

  $180^{o}$ -∠A=∠B+∠C

  ⇔ $180^{o}$ – $70^{o}$ =∠B+∠C

  ⇔ ∠B+∠C=$110^{o}$ 

  Mà tam giác ABC cân tại A ⇒ ∠B=∠C= $\frac{110^{o}}{2}$ =$55^{o}$ 

  Câu 3:

  a)Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác MNA có:

  $MN^{2}$ = $MA^{2}$ + $AN^{2}$

  $MN^{2}$ = $4^{2}$ + $3^{2}$ 

  $MN^{2}$ = 25

  MN = 5

  b) Ta có AB = AN ⇒ A là trung điểm BN ⇒MA là đường trung tuyến tam giác BMN

      Mà MA là đường cao của tam giác BMN ( ∠A là góc vuông ) 

  ⇒ Tam giác BMN cân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )