Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP. Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C. C

Question

Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP.
Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C.
Câu 3 : Cho tam giác MNA vuông tại A, biết AM = 4cm, AN = 3cm.
a) Tính MN ?
b) Trên tia đối của tia AN vẽ B sao cho AB = AN.
Chứng minh tam giác BMN cân

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-06T20:15:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:16:36+00:00

  Đáp án:1)NP=5cm

  2)$\widehat{B}=\widehat{C}=55^{\circ}$

  3)a)MN=5cm

  b)đã cm

   

  Giải thích các bước giải:

  ΔMNP vuông tại M

  Áp dụng định lí Pitago:

  $NP^{2}=MP^{2}+MN^{2}$

  ⇒$NP=\sqrt{MP^{2}+MN^{2}}=\sqrt{3^{2}+4^{2}}=5cm$

  2)ΔABC cân tại A

  ⇒$\widehat{B}=\widehat{C}$

  Ta có: $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^{\circ}$

  ⇒$2\widehat{B}=180^{\circ}-\widehat{A}=180-70=110^{\circ}$

  ⇒$\widehat{B}=\widehat{C}=55^{\circ}$

  3)ΔMNA vuông tại A

  Áp dụng định lí Pitago:

  $MN^{2}=AM^{2}+AN^{2}$

  $⇒MN=\sqrt{AM^{2}+AN^{2}}=\sqrt{4^{2}+3^{2}}=5cm$

  b)Xét hai tam giác vuông ΔMAN và ΔMAB

  Có: MA là cạnh chung

  AN=AB( gt)

  ⇒ΔMAN=ΔMAB (ch-gn)

  ⇒MB=MN⇒ ΔBMN cân tại M

  0
  2021-12-06T20:16:53+00:00

  Đáp án: câu 1: 5

   

  Giải thích các bước giải:

  áp dụng định lý Py ta go ta có:

  c^2 = a^2 + b^2

  => NP^2 = MP^2 + MN^2

  => NP^2 = 9 + 16

  => NP^2 = √25

  => NP = 5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )