Câu 1: chứng minh quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc cách mạng tư sản Pháp Câu 2: chứng minh thời kì giacôbanh là thời k

Question

Câu 1: chứng minh quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc cách mạng tư sản Pháp
Câu 2: chứng minh thời kì giacôbanh là thời kỳ tiến bộ nhất
Câu 3 : chứng minh cách mạng Pháp là quá trình đi lên
Câu 4 :vì sao nói cách mạng tư sản Pháp quần chúng nhân dân là người đường cách mạng lên đỉnh cao

in progress 0
Aubrey 6 phút 2021-09-18T10:12:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T10:14:10+00:00

  Câu 2 : Thời kì chuyên chính giacôbanh là thời kì tiến bộ nhất vì : 

  +Dập tắt nhiều cuộc bạo loạn

  +Thi hành chính sách tổng động viên cả nước nhằm xây dựng quân đội mạnh mẽ

  +Từ khi có chuyên chính dân chủ giacôbanh cách mạng pháp chuyển sang giai đoạn cao nhất ”Chuyên chính dân chủ cách mạng ”…..

  +Chính quyền dân chủ giacôbanh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài . Thi hành quyền tự do dân chủ , xóa bỏ đặc quyền phong kiến.

  Câu 1 : Vai trò của quần chúng nhân dân là : 

  – Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và thành công của cách mạng , là lực lượng chủ yếu từng bước đưa cuộc cách mạng đạt đến đỉnh cao . 

  Câu 3 : Chứng minh cách mạng pháp là quá trình đi lên là : 

  -Do cách mạng pháp đấu tranh mặt trận tư tưởng 

  -Cách mạng pháp có sự đấu tranh của quần chúng nhân dân đã đạt tới đỉnh cao là nền chuyên chính cách mạng giacôbanh 

  Câu 4 : ko bt lm , nếu có j sai sót mong bn thông cảm nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )