CÂu 1 :chứng minh tư sản Anh và cuộc chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ khác nhau ở điểm nào? Câu 2 : Trình bày diễn biến chính

Question

CÂu 1 :chứng minh tư sản Anh và cuộc chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ khác nhau ở điểm nào?
Câu 2 : Trình bày diễn biến chính của cách mạng Nga 1905-1907
Câu 3 : HÃY cho biết đặc điểm của đế quốc ANh, Pháp, Đức cuối thế kỉ 19-đầu thế kỉ 20

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-13T04:14:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T04:15:16+00:00

  1.

   sự khác nhau là:

  + Cuộc cách mạng tư sản anh diễn ra theo hình thức tư bản chủ nghĩa

  + Cuộc chiến tranh dành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra theo hình thức đấu trnh dành độc lập

  2.

  – Diễn biến :
  + Trong các phong trào đấu tranh chống Nga hoàng, lớn nhất là cuộc Cách mạng 1905 – 1907 có sự tham gia của công nhân, nông dán và binh lính
  + Mở đầu là ngày 9 – 1 – 1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay khổng vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người làm hơn 1000 người chết và bị thương, trở thành “Ngày chủ nhật đẫm máu”. Lập tức. công nhân nổi dậy cầm vũ khí khởi nghĩa.
  + Tiếp đó. tháng 5 – 1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo.
  + Tháng 6 — 1905, binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi,nghĩa.
  + Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ờ Mát-xcơ-va (12 – 1905) của các chiến sĩ cách mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến Chính phủ Nga hoàng lo sợ.
  + Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va. phong trào cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra ờ nhiều nơi, đến năm 1907 mới tạm dừng.

  3.

  Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Ở Mĩ có ” vua dầu mỏ”, ” vua thép”; ở Đức có các ông chủ độc quyền về luyện kim, than đa; ở Pháp là các công ti độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng

  0
  2021-09-13T04:15:28+00:00

  1)

  – sự khác nhau là:

  + Cuộc cách mạng tư sản anh diễn ra theo hình thức tư bản chủ nghĩa

  + Cuộc chiến tranh dành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra theo hình thức đấu trnh dành độc lập

  2)

  Diễn biến sự kiện chính về cách mạng Nga 1905 – 1907:

  • 9/1/1905, 14 vạn công nhân Pê – téc – bua đưa bản yêu sách lên nhà vua ( Nga Hoàng)
  • Tháng 5/1905, nông dân nổi dậy ở nhiều nơi đánh vào địa chủ phong kiến.
  • Tháng 6/1905, thuỷ thủ chiến hạn Pô – tem – kin khởi nghĩa
  • Tháng 12/1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát – xcơ – va.
  • 3)
  • -Anh:Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  • -Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
   – Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất
  • -Mĩ:là xứ sở của những ông vua công nghiệp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )