CÂU 1 : có 700ml rượu etylic 65 độ . thể tích rượu etylic nguyên chất có trong đó CÂU 2 : cho 12 gam CH3COOH tác dụng với 4,6 gam C2H5OH có xúc tác

Question

CÂU 1 : có 700ml rượu etylic 65 độ . thể tích rượu etylic nguyên chất có trong đó
CÂU 2 : cho 12 gam CH3COOH tác dụng với 4,6 gam C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc thu được 4,4 gam etyl axetat . hiệu suất của phản ứng trên là bao nhiêu
CÂU 3 : cho dung dịch axit axetic (CH3COOH) tác dụng hết với 500ml dung dịch NaOH 0,5M . tính số gam axit axetic đã tham gia phản ứng
CÂU 4 : cho 500ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với Mg cô cạn dung dịch ta thu được 1,42 g muối . tính nồng độ mol của dung dịch axit

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-15T09:41:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:43:30+00:00

  Đáp án:

   Câu 1 

  Thể tích rượu etylic nguyên chất = $\frac{700}{1000}$ × $65^{o}$ = 0,455 ( l ) = 455 ( ml )

  Câu 3

  $n_{CH3COOH}$ = $\frac{500}{1000}$ × 0,5 = 0,25 ( mol )

  $m_{CH3COOH}$ = 0,25 × 87 = 21,75 ( g )

   

  0
  2021-10-15T09:43:45+00:00

  1) \({V_{{C_2}{H_5}OH}} = 700.65\%  = 455{\text{ ml}}\)

  2)

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{}}C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{12}}{{60}} = 0,2{\text{mol > }}{{\text{n}}_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{4,6}}{{46}} = 0,1{\text{ mol}}\) nên hiệu suất tính theo ancol.

  \({n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = \frac{{4,4}}{{88}} = 0,05{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{C_2}{H_5}OH{\text{phản ứng}}}}\)

  Hiệu suất phản ứng \(H = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 50\% \)

  3) 

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + {H_2}O\)

  \({n_{C{H_3}COOH}} = {n_{NaOH}} = 0,5.0,5 = 0,25{\text{mol}} \to {{\text{m}}_{C{H_3}COOH}} = 0,25.60 = 15{\text{gam}}\)

  4)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2C{H_3}COOH + Mg\xrightarrow{{}}{(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{{(C{H_3}COO)}_2}Mg}} = \frac{{1,42}}{{59.2 + 24}} = 0,01{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{C{H_3}COOH}} = 2{n_{{{(C{H_3}COO)}_2}Mg}} = 0,02{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M\;{\text{C}}{{\text{H}}_3}COOH}} = \frac{{0,02}}{{0,5}} = 0,04M\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )