Câu 1: Có mấy loại điện tích? Khi nào thì chúng đẩy nhau, hút nhau Câu 2: Cấu tạo nguyên tử gồm thành phần nào? Hạt nhân mang điện tích gì? Electron m

Question

Câu 1: Có mấy loại điện tích? Khi nào thì chúng đẩy nhau, hút nhau
Câu 2: Cấu tạo nguyên tử gồm thành phần nào? Hạt nhân mang điện tích gì? Electron mang điện tích gì?
Electron và hạt nhân hút nhau hay đẩy nhau?
Câu 3: Nếu nguyên tử đang bình thường mà nhận thêm electron thì bị nhiễm điện dương hay âm? Khi nào thì nguyên tử nhiễm điện dương?
Câu 4: Phân loại các trường hợp mang điện tích dương, điện tích âm và trung hoà về điện:
– Hạt nhân nguyên tử
– Electron
– Điện tích q = 3 Culong
– Điện tích q =-0,4 Culong
– Cho hai quả cầu mang điện tích -5 Culong và 4 Culong dính vào nhau.
– Một nguyên tử đang trung hoà nhận thêm 3 electron.
– Một quả cầu mà có thể đẩy hạt Electron

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-20T06:45:47+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:47:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.

  – Có 2 loại điện tích: điện tích dương(+), điện tích âm(-)

  – Hai điện tích giống nhau thì chúng đẩy nhau

  – Hai điện tích khác nhau thì chúng hút nhau.

  2.

  – Cấu tạo nguyên tử gồm: electron, hạt nhân. 

  – Hạt nhân mang điện tích dương. 

  –  Electron mang điện tích âm.

  – Electron và hạt nhân hút nhau vì khác điện tích. 

  3.

  – Nếu nguyên tử đang bình thường mà nhận thêm electron thì sẽ mang điện tích âm. 

  – Nguyên tử nhiễm điện dương khi mất bớt electron hoặc nhận thêm hạt nhân.

  4.

  – Điện tích dương : hạt nhân nguyên tử, điện tích q= 3 Culong, một quả cầu có thể đẩy hạt electron. 

  – Điện tích âm : electron, điện tích q =-0,4 , một nguyên tử đang trung hoà nhận thêm 3 electron. 

  – Trung hoà về điện:Cho 2 quả cầu mang điện tích -5 vuông và 4 culong dính vào nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )