Câu 1: Đặc điểm nào sau đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu? A. sinh sản bằng bào tử. C. có lá thật sự. B. chưa có rễ thật. D. thân có mạch dẫn. Câu 2

Question

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?
A. sinh sản bằng bào tử. C. có lá thật sự.
B. chưa có rễ thật. D. thân có mạch dẫn.
Câu 2: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. mặt dưới của lá. C. mặt trên của lá.
B. thân cây. D. rễ cây.
Câu 3: Dương xỉ sinh sản bằng:
A. bằng cách nảy chồi. C. bằng củ.
B. bằng bào tử. D. bằng hạt.
Câu 4: Cây nào dưới đây thuộc nhóm Quyết?
A. rau sam. C. rau bợ.
B. rau ngót. D. rau dền.
Câu 5: Trên Trái Đất, Quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng:
A. 150 triệu năm. C. 250 triệu năm.
B. 200 triệu năm. D. 300 triệu năm.
Câu 6: Khi nói về Dương xỉ, nhận định nào dưới đây là không chính xác?
A. có rễ thật. C. thân có mạch dẫn.
B. chỉ sống ở cạn. D. sinh sản bằng bào tử.
Câu 7: Đa số các loại Quyết hiện nay đều là:
A. cây thân cỏ. C. cây thân cột.
B. cây thân leo. D. cây thân gỗ.
Câu 8: Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì?
A. hoa. C. quả.
B. túi bào tử. D. nón.
Câu 9: So với dương xỉ, cây Hạt trần có đặc điểm nào ưu việt?
A. có rễ thật C. thân có mạch dẫn.
B. sinh sản bằng hạt. D. có hoa và quả.
Câu 10: Nón đực của thông có màu:
A. màu đỏ. C. màu vàng.
B. màu nâu. D. màu xanh.

in progress 0
Ivy 41 phút 2021-10-12T02:06:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:07:44+00:00

  1) D

  2) A

  3) C

  4) C

  5) D

  6) B

  7) A

  8) D

  9) B

  10) C

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-10-12T02:08:17+00:00

  1, D

  2. A

  3. B

  4.C

  5. D

  6.B

  7.A

  8. D

  9.B

  10. B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )