Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 được thành lập vào thời gian nào? Câu 2: Tháng 8/1954 ở sài gòn- Chợ lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào

Question

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 được thành lập vào thời gian nào?
Câu 2: Tháng 8/1954 ở sài gòn- Chợ lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân dân?
Câu 3: Chiến đấu chống chiến lược ” Chiến tranh cục bộ ” mở đầu bằng chiến thắng nào ?
Câu 4: Thủ đô hà nội được giải phóng vào thời gian nào?
Câu 5: Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của đảng trong thời kì chống mĩ cứu nước là?

in progress 0
aihong 2 năm 2021-07-16T12:36:32+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:37:56+00:00

  câu 1:Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 được thành lập vào thời gian nào?

  Đ/A : 11 – 19/2/1951

  CÂU 2: Tháng 8/1954 ở sài gòn- Chợ lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân dân?

  Phong trào hòa bình Sài Gòn-Chợ Lớn do Khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn chủ trương thành lập là phong trào đấu tranh từ mùa thu 1954 của người dân các giới ở Sài Gòn – Chợ Lớn đòi Hoa Kỳ, Pháp và Chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải thi hành Hiệp định Genève về Đông Dương 1954, giữ gìn hoà bình, bảo đảm quyền tự do dân chủ, tiến ..

  Câu 3:Chiến đấu chống chiến lược ” Chiến tranh cục bộ ” mở đầu bằng chiến thắng nào ?

  Chiến thắng Vạn Tường ở Quảng Ngãi (8-1965) , đã mở đầu cao trào :”Tìm Mỹ mà đánh , tìm ngụy mà diệt”. Mở đầu cho chiến thắng chiến lượcChiến tranh cục bộ” .

  Câu 4:Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của đảng trong thời kì chống mĩ cứu nước là?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )