Câu 1. Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố không đều chủ yếu tập trung ở những khu vực nào? Câu 2. Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa

Question

Câu 1. Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố không đều chủ yếu tập trung ở những khu vực nào?
Câu 2. Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa tự phát của các nước Trung và Nam Mĩ.

in progress 0
Lyla 37 phút 2021-09-15T09:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:57:42+00:00

  Câu 1:

  • Phần lớn là người lai có nền văn hóa Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa: Anh- điêng, Phi và Âu.
  • Dân cư phân bố không đều.
  • Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.
  • Thưa thớt ở các vùng trong nội địa.

  => Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống .

  Câu 2:

  • Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm
  • Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều
  • An ninh, trật tự xã hội         
  • Cậu học tốt nhé
  • CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2021-09-15T09:58:05+00:00

  Câu 1:

  • Phần lớn là người lai có nền văn hóa Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa: Anh- điêng, Phi và Âu.
  • Dân cư phân bố không đều.
  • Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.
  • Thưa thớt ở các vùng trong nội địa.

  => Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống .

  Câu 2:

  • Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm
  • Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều
  • An ninh, trật tự xã hội         
  • Cậu học tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )