câu 1 Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam? * 1 điểm a. Chủ yếu là các khoáng sản quý và hiếm b. Phần lớn các khoáng sả

Question

câu 1
Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam? *
1 điểm
a. Chủ yếu là các khoáng sản quý và hiếm
b. Phần lớn các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ
c. Gồm nhiều điểm quặng và tụ khoáng
d. Nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng
Câu 2: Mỏ than lớn và thuộc loại tốt nhất nước ta là mỏ than: *
1 điểm
a. Thái Nguyên
b. Nông Sơn ( Quảng Nam)
c. Đông Triều ( Quảng Ninh)
d. Thanh Hóa

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-15T23:35:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:36:17+00:00

  câu 1 Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam? *
  a. Chủ yếu là các khoáng sản quý và hiếm
  b. Phần lớn các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ
  c. Gồm nhiều điểm quặng và tụ khoáng
  d. Nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng
  Câu 2: Mỏ than lớn và thuộc loại tốt nhất nước ta là mỏ than: *
  a. Thái Nguyên
  b. Nông Sơn ( Quảng Nam)
  c. Đông Triều ( Quảng Ninh)
  d. Thanh Hóa

  0
  2021-09-15T23:36:44+00:00

  1A

  2c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )