Câu 1 : Đất thiêng khí thụy Lam Sơn Có người thánh chúa Long nhan khác người Tiền là tiền nhật đăng quang Hưng là hưng phục Lê Hoàn nghiệp xưa ? Câu 2

Question

Câu 1 : Đất thiêng khí thụy Lam Sơn
Có người thánh chúa Long nhan khác người
Tiền là tiền nhật đăng quang
Hưng là hưng phục Lê Hoàn nghiệp xưa ?
Câu 2 : Có bà nữ tướng
Vâng mệnh trời ra
Trị voi một ngà
Dựng cờ mở nước ?

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-08-29T19:07:27+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:08:52+00:00

  Câu 1: Lê Thái Tổ

  Câu 2: Bà Triệu

  0
  2021-08-29T19:09:11+00:00

  Câu 1 : Đất thiêng khí thụy Lam Sơn
  Có người thánh chúa Long nhan khác người
  Tiền là tiền nhật đăng quang
  Hưng là hưng phục Lê Hoàn nghiệp xưa ?

  TL : Lê Thái Tổ

  Câu 2 : Có bà nữ tướng
  Vâng mệnh trời ra
  Trị voi một ngà
  Dựng cờ mở nước ?

  TL : Bà Triệu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )