Câu 1: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ? Câu 2: Đất trồng gồm những thành phần nào?Chất mùn và chất khoáng từ đâu

Question

Câu 1: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ?
Câu 2: Đất trồng gồm những thành phần nào?Chất mùn và chất khoáng từ đâu mà ra. Vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

in progress 0
Julia 26 phút 2021-09-12T16:06:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:08:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1: vì nó hỗ trợ sự sinh trưởng của thực vật

  nó cung cấp cho thực vật nước , oxi thức ăn

  câu 2 :

  – Các thành phần khoáng chất và các chất hữu cơ xác định cấu trúc và các thuộc tính khác của các loại đất.

  câu tạo của một số loại đất

  +Đất cát: 85% cát, 10% limon và 5% sét.
  +Đất thịt:45% cát, 40% limon và 15% sét.
  +Đất sét:25% cát, 30% limon và 45% sét.

  0
  2021-09-12T16:08:07+00:00

  Đáp án:

   

  Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp củavỏ Trái Đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. … – Đất có vai trò đặc biết đối với đời sống cây trồngđất là môi trường cung cấp nước , chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giúp cho cây đứng vững.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )