Câu 1 dấu hiệu điều kiện xảy ra phản ứng hóa học câu 2 Làm thế nào để cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phản ứng hóa học câu 3 giải

Question

Câu 1 dấu hiệu điều kiện xảy ra phản ứng hóa học
câu 2 Làm thế nào để cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phản ứng hóa học
câu 3 giải thích trong một phản ứng hóa học Tổng khối lượng của các chất sản phẩm và các chất tham gia phản ứng không thay đổi

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-25T15:29:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:30:46+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Dấu hiệu

  -Có thể thay đổi màu sắc, trạng thái, mùi.

  -Tỏa nhiệt, thu nhiệt hoặc phát sáng.

  – Tạo ra kết tủa, bay hơi, hoặc đổi màu

  Điều kiện

  Khi các chất tham gia tiếp xúc vs nhau và có trường hợp cần tác động

  Câu 2:

  Thêm hệ số ở đằng trước CTHH của mỗi chất 

  Câu 3:

  Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn hay trong một phản ứng hóa học Tổng khối lượng của các chất sản phẩm và các chất tham gia phản ứng không thay đổi

  0
  2021-08-25T15:31:34+00:00

  Câu 1:

  Sinh ra chất mới

  Câu 2:

  Thứ tự cân bằng: kim loại `->` phi kim `->` hidro `-> oxi

  Câu 3:

  Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

  Tham khảo ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )