câu 1 : để đảm bảo cho môi trường cần thực hiện biện pháp phòng chống sâu bọ có hại ntn ? câu 2 : tại sao đầu trai tiêu giảm

Question

câu 1 : để đảm bảo cho môi trường cần thực hiện biện pháp phòng chống sâu bọ có hại ntn ?
câu 2 : tại sao đầu trai tiêu giảm

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-08-12T02:19:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:20:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1:

  Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.

  Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đô để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong.

  câu 2: 
  phần đầu trai ở chỗ phình to nhất.đầu trai tiêu giảm vì sẽ giúp nó di chuyển nhẹ nhàng hơn trong môi trường nước

  0
  2021-08-12T02:21:11+00:00

  Đáp án:

   Câu 1 : Để đảm bảo cho môi trường cần thực hiện biện pháp phòng chống sâu bọ có hại như thế nào ?

  Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.

   Câu 2: Tại sao đầu trai tiêu giảm?

  ⇒ Đầu trai không có cần thiết hay quan trọng gì đối với nó nên đầu trai tiêu giảm giúp nó di chuyển nhẹ nhàng hơn trong môi trường nước.

  `text{năm mới zui zẻ}`

  #Xin ctrlhn

  $@thuhienc$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )