Câu 1: Để đo chiều dài cuốn sách vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau đây là phù hợp nhất? A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm. B. Thước 15cm có

Question

Câu 1: Để đo chiều dài cuốn sách vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau đây là phù hợp nhất?
A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm.
B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm
C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm
D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm
Câu 2: Lực có thể gây ra những tác đụng nào dưới đây?
A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên chuyển động.
B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.
C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.
D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên.
Câu 3: Lực nào sau đây không phải là trọng lực?
A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống.
B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra.
C. Lực tác dụng vào viên phấn khi ta thả viên phấn rơi xuống.
D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.
Câu 4: Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 60 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm3 . Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?
A. 60 cm3 B. 100 cm3
C. 40 cm3 D. 160 cm3
Câu 5: Trên vỏ hộp sữa có ghi 450 gam. Số đó cho biết
A. Khối lượng của hộp sữa.
B. Trọng lượng của hộp sữa.
C. Trọng lượng của hộp sữa trong hộp.
D. Khối lượng của sữa trong hộp.
Câu 6: Đơn vị đo thể tích thường dùng là gì?
A. m (mét) B. Kg (Kílôgam)
C. N (Niu-Tơn) D. m3, dm3, cm3
Câu 7: Trọng lực là lực hút của:
A. Trái đất B. Mặt trăng
C. Mặt trời D. Sao hoả
Câu 8: Dụng cụ dùng để đo khối lượng là:
A. Thước
B. Cân
C. Bình chia độ, bình tràn
D. Cả a, b, c đúng
Câu 9: Quả cân 500g ở tại mặt đất có trọng lượng là:
A. 5N. B. 0,5N
C. 500N. D. 50N
Câu 10: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng:
A. Thể tích bình tràn.
B. Thể tích bình chứa.
C. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa
D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn
Câu 11: Khi quả bóng đập vào bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?
A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.
C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó.
Câu 12: Gió thổi căng phồng một cánh buồm, gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực gì trong các lực sau?
A. Lực căng. B. Lực hút.
C. Lực kéo. D. Lực đẩy

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-09-01T03:20:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:22:21+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 : A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm.

  Câu 2 : D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên.

  Câu 3 : D Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.

  Câu 4 : C. 40 cm³

  Câu 5 : D. Khối lượng của sữa trong hộp.

  Câu 6 : D. m³, dm³, cm³

  Câu 7 : A. Trái đất

  Câu 8 : B. Cân

  Câu 9 : A. 5N

  Câu 10 : C. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.

  Câu 11 : D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

  Câu 12 : D. Lực đẩy.

  Trên là đáp án trắc nghiệm, nếu bạn cần giải thích thì nói lại, tôi sẽ bổ sung thêm vào.

  0
  2021-09-01T03:22:21+00:00

  Đáp án: 

  1.A

  2.D

  3.D

  4.C

  5.A

  6.D

  7.A

  8.B

  9.A

  10.C

  11.D

  12.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )