Câu 1: Để phát triển một nền nông nghiệp tiên tiến Bắc Mĩ cần có các điều kiện thuận lợi nào? Câu 2: Quan sát bảng số liệu trang 119 sgk nêu nhận xét

Question

Câu 1: Để phát triển một nền nông nghiệp tiên tiến Bắc Mĩ cần có các điều kiện thuận lợi nào?
Câu 2: Quan sát bảng số liệu trang 119 sgk nêu nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp ở các nước Bắc Mĩ?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-24T22:40:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:41:28+00:00

  Câu 1: 

  Để phát triển như hiện nay Bắc Mĩn cần các điều kiện:

  +Trình độ khoa học, kĩ thuật tiên tiến

  + Các hình thức tổ chức hiện đại

  + Sản suất quy mô lơn

  +Thị Trường tiêu thụ rộng lớn

  +Điều kiện tự nhienj thuân lơi

  Nguồn lao động dồi dào, có tri thưc cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )