Câu 1: Để truyền đi cùng một công suất điện trên cùng một đường dây tải điện, công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi thế nào nếu a, tiết diện của

Question

Câu 1: Để truyền đi cùng một công suất điện trên cùng một đường dây tải điện, công suất
hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi thế nào nếu
a, tiết diện của đường dây tải điện tăng lên gấp đôi
b, tăng hiệu điện thế truyền tải lên gấp đôi)

in progress 0
Margaret 3 giờ 2021-10-08T07:29:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:31:19+00:00

  Đáp án:

  Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điệnnếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: tăng 2 lần.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T07:31:38+00:00

  Đáp án:

  a. Để truyền đi cùng một công suất điện trên cùng một đường dây tải điện, công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi thế nào nếu tiết diện của đường dây tải điện tăng lên gấp đôi thì vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với tiết diện của đường dây tải điện nên khi tiết diện của đường dây tải điện tăng lên gấp đôi thì công suất hao phí giảm đi 1 nữa.

  b. Để truyền đi cùng một công suất điện trên cùng một đường dây tải điện, công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi thế nào nếu tăng hiệu điện thế truyền tải lên gấp đôi thì vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế nên ăng hiệu điện thế truyền tải lên gấp đôi thì công suất hao phí giảm đi 2² = 4 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )