Câu 1 : Di sản văn hóa là gì ? Để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật quy định như thế nào ? Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn , bảo vệ di sản văn hóa?

Question

Câu 1 : Di sản văn hóa là gì ? Để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật quy định như thế nào ?
Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn , bảo vệ di sản văn hóa?
Câu 2 : Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? hãy kể tên một số hành vi khai thác thiên nhiên bừa bãi làm suy kiệt nguồn tài nguyên , hủy hoại môi thường . Học sing cần làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

in progress 0
Eva 1 năm 2021-07-24T01:11:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-24T01:12:40+00:00

  Câu 1: 
  -Di sản văn hóa là di sản vật thể hoặc phi vật thể của một tập thể hoặc xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước,được duy trì và giữ gìn để truyền lại cho thế hệ mai sau.Di sản văn hóa gồm:
  +Di sản vật thể:hiện vật,công trình,cảnh quan,di tích,…
  +Di sản phi vật thể:truyền thống,ngôn ngữ,phong tục,kiến thức,…
  +Di sản thiên nhiên:cảnh quan sinh học,…
  -Để bảo vệ di sản văn hóa,pháp luật ban hành các quy định:
  +Cấm chiếm đoạt,làm sai lệch di sản văn hóa.
  +Không hủy hoại hoặc gây ra nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa.
  +Nghiêm cấm đào bới,xây dựng trái phép,lấn chiếm đất đai nơi thuộc về di sản văn hóa.
  +Cấm mua bán,trao đổi di sản văn hóa.
  -Để bảo vệ,giữ gìn di sản văn hóa,em sẽ:
  +Tuyên truyền,nhắc nhở mọi người.
  +Gìn giữ các di sản văn hóa ở địa phương em.
  +Tố giác với cơ quan chức năng về kẻ gian ăn cắp di sản văn hóa.
  Câu 2: 
  -Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là:
  +Môi trường:toàn bộ các điều kiện tự nhiên,nhân tạo xung quanh con người,tác động đến đời sống  sự tồn tại,phát triển của con người lẫn thiên nhiên.
  +Tài nguyên thiên nhiên:những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác,chế biến,sử dụng nhằm phục vụ cuộc sống sinh hoạt của con người.
  -Một số hành vi khai thác thiên nhiên bừa bãi:
  +Vứt rác bừa bãi
  +Đốt rác thải
  +Chặt phá rừng
  +Xả quá nhiều chất thải công nghiệp
  +Đốt rừng
  +Xả quá nhiều khí thải công nghiệp
  -Là học sinh,em sẽ:
  +Tuyên truyền,vận động trồng cây xanh.
  +Hạn chế sử dụng túi nilon
  +Không bỏ đồ nhựa không tái chế được bừa bãi
  +Tiết kiệm điện nước
  +Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng

  #HọcTốt!

  #YaPoorBoy.

  1
  2021-07-24T01:12:42+00:00

  1.- Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa , khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

  – để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật quy định : 

  * Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

  +nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa. Trụ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa.

  * Nghiêm cấm các hành vi:

  +Chiếm đoạt làm sai lệch di sản văn hóa

  +Hi hoài hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa

  +Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh

  +mua bán trao đổi và vận chuyển trái phép di vật cổ vật bảo vật Quốc gia thuộc gì tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, đưa trái phép di vật cổ vật bảo vật Quốc gia ra nước ngoài

  + Lợi dùng việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa để thực hiện hành vi trái phép

  * Việc làm góp phần bảo vệ  giữ gìn di sản văn hóa : 

  +Không đập phá di sản văn hóa.

  +Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu di sản văn hóa.

  +Có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa vật thể , phi vật thể.

  2. – môi trường là toàn bộ điều kiện tự nhiên nhân tạo bao quanh con người ,  tác động đến đời sống sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.

  -tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác chế biến sử dụng phục vụ cho cuộc sống của con người :rừng cây , các động vật thực vật quý hiếm , các mỏ khoáng sản , các nguồn nước,  dầu khí.

  * Hành vi :

  -khai thác nước ngầm bừa bãi.

  -sử dụng phân hóa học và các chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định

  -đổi chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước

  -săn bắt động vật quý hiếm trong rừng

  -phá rừng để trồng lương thực

  *Việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là :

  -ngăn chặn các hành vi phá hoại môi trường

  -đấu tranh phê phán những hành vi phá hoại môi trường

  -lao động công ích giữ gìn các khu di tích sạch sẽ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )