Câu 1 : Điểm H có tọa độ địa lí là 30 độ kinh Tây và 10 độ vĩ Bắc . Hãy viết tọa độ địa lí của điểm H Câu 2 : đường vĩ tuyến có chiều dài lớn nhất là

Question

Câu 1 : Điểm H có tọa độ địa lí là 30 độ kinh Tây và 10 độ vĩ Bắc . Hãy viết tọa độ địa lí của điểm H
Câu 2 : đường vĩ tuyến có chiều dài lớn nhất là ?
Câu 3 : Độ dài các đường vĩ tuyến thay đổi theo quy luật nào ?
Câu 4 : Để xác định vị trí của một điểm người ta dựa vào đâu ?
Câu 5 : Người ta dựa vào chu kì quay của yếu tố nào để tính thời gian âm lịch ?
Câu 6 : Khoảng cách của thực địa theo đường chim bay từ A đến B là 318 km . Khoảng cách từ A đến B đo được trên bản đồ là 10,6 cm. Hỏi bản đồ này có tỉ lệ là bao nhiêu ?
Câu 7 : Bản đồ có tỉ lệ : 1/1500000
Hãy giải thích ý nghĩa của tỉ lệ trên .
Câu 8 : Khoảng cách từ nhà Nam đến trường trên bản đồ tỉ lệ 1/1500000 đo được 0,6 cm
Hãy tính khoảng cách đo trên thực tế .

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-08-11T04:24:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:25:34+00:00

  `1)`

  – Tọa độ địa lí của điểm `H :` $H\left \{ {{30^0T} \atop {10^0B}} \right.$ 

  `2)`

  – Đường vĩ tuyến có độ dài lớn nhất là đường vĩ tuyến gốc (đường Xích đạo)

  `3)`

  – Độ dài các đường vĩ tuyến càng về hai cực thì càng ngắn hơn

  `4)`

  – Để xác định vị trí của một điểm người ta dựa vào tọa độ địa lí của điểm đó

  `5)`

  – Người ta dựa theo sự di chuyển của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất để tính thời gian âm lịch

  `6)`

  `318  km = 31  800  000  cm` 

  – Tỉ lệ bản đồ đó là : `10,6 : 31  800  000 = 1/3000000`

  – Vậy tỉ lệ bản đồ đó là `1 : 3  000  000` 

  `7)`

  – Ý nghĩa của bản đồ : `1  cm` trên bản đồ ứng với `1  500  000  cm` hay `15  km` trên thực địa

  `8)`

  – Khoảng cách thực tế là : `0,6 : 1/1500000 = 900  000  (cm) = 9  km`

  – Vậy khoảng cách từ nhà Nam đến trường là `9  km`

  0
  2021-08-11T04:26:20+00:00

  câu 2 đường xích đạo

  câu 3 Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo đến cực).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )