Câu 1. Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là A. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị B. Có một nền chính t

Question

Câu 1. Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là
A. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị
B. Có một nền chính trị độc lập
C. Đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa
D. Có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng

in progress 0
Quinn 2 giờ 2021-10-24T00:27:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:29:12+00:00

  Câu 1. Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

  A. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị

  B. Có một nền chính trị độc lập

  C. Đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa

  D. Có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng

  0
  2021-10-24T00:29:36+00:00

  D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )