Câu 1 :“ Điêu tàn “ mãi mãi không tàn Thơ ông một thuở khúc dàn bi thương Đổi đời non nước quê hương Thơ ông lấp lánh ánh dương rực vàng ? Câu 2 : Đây

Question

Câu 1 :“ Điêu tàn “ mãi mãi không tàn
Thơ ông một thuở khúc dàn bi thương
Đổi đời non nước quê hương
Thơ ông lấp lánh ánh dương rực vàng ?
Câu 2 : Đây “ Bỉ vỏ “ . “ Sóng Gầm “
Đấy “ Những ngày thơ ấu”
Tên ông tên dòng sông
Ngàn muôn đời yêu dấu ?

in progress 0
Lydia 4 tháng 2021-08-29T18:45:34+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:47:24+00:00

  Câu 1 :“ Điêu tàn “ mãi mãi không tàn
  Thơ ông một thuở khúc dàn bi thương
  Đổi đời non nước quê hương
  Thơ ông lấp lánh ánh dương rực vàng ?

  TL : Chế Lan Viên​

  Câu 2 : Đây “ Bỉ vỏ “ . “ Sóng Gầm “
  Đấy “ Những ngày thơ ấu”
  Tên ông tên dòng sông
  Ngàn muôn đời yêu dấu ?

  TL : Nguyên Hồng

  0
  2021-08-29T18:47:25+00:00

  @Meoss_

  Câu 1 :“ Điêu tàn “ mãi mãi không tàn

  Thơ ông một thuở khúc dàn bi thương

  Đổi đời non nước quê hương

  Thơ ông lấp lánh ánh dương rực vàng ?

  -> Chế Lan Viên

  Câu 2 : Đây “ Bỉ vỏ “ . “ Sóng Gầm “ Đấy “

  Những ngày thơ ấu”

  Tên ông tên dòng sông

  Ngàn muôn đời yêu dấu ?

  -> Nguyên Hồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )