CÂU 1 ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ LÀ GÌ ? CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ CÂU 2 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN , ĐOẠN VĂN LÀ GÌ ? CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN , ĐOẠN

Question

CÂU 1 ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ LÀ GÌ ? CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ
CÂU 2 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN , ĐOẠN VĂN LÀ GÌ ? CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN , ĐOẠN VĂN
CÂU 3 SAO CHÉP VÀ DI CHUYỂN LÀ GÌ?
CÂU 4 DELETE VÀ BACKSPACE

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-07-20T22:49:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:50:28+00:00

  Câu 1

  – Định dạng kí tự: thay đổi kết cấu, bề ngoài của kí tự 

  – Tính chất: phông chữ, màu chữ, in hoa, chữ nghiêng hay gạch chân

  Câu 2

  Định dạng văn bản, đoạn văn: gồm căn lề và đặt khoảng cách giữa các dòng các văn bản, đoạn văn

  – Tính chất: khoảng cách giữa các dòng giúp cho văn bản thêm đẹp.

  Câu 3

  Sao chép là sao chép phần văn bản đã chọn

  Di chuyển là di chuyển phần văn bản đã chọn

  Câu 4

  Delete là xoá kí tự bên phải con trỏ soạn thảo.

  Backspace là xoá kí tự bên trái con trỏ soạn thảo

  @Mon lì 

  CHO MIK XIN CTLHN Ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )