câu 1 độ cao trung bình của địa hình châu phi là a 650m b 750m c 850m d 950m câu 2 châu phi có diện tích hơn a 20 triệu km2 b 30 triệu km2 c 40

Question

câu 1 độ cao trung bình của địa hình châu phi là
a 650m
b 750m
c 850m
d 950m
câu 2 châu phi có diện tích hơn
a 20 triệu km2
b 30 triệu km2
c 40 triệu km2
d 50 triệu km2
câu 3 kênh xuy-ê nối liền giữa các vùng biển nào
a biển bắc với biển ban-tích
b biển ca-xpi với địa trung hải
c địa trung hải với biển đỏ
d biển đen với địa trung hải
câu 4 đặc điểm nào sau đây ko đúng với địa hình của châu phi
a có rất nhiều núi cao và đồng bằng thấp
b địa hình khá đơn giản
c có nhiều thung lũng sâu và có nhiều hồ hẹp và dài ở phần đông lục địa
d lục địa phi có khối cao nguyên khổng lồ

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-08-11T10:14:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:16:00+00:00

  1b

  2b

  3c

  4a

  0
  2021-08-11T10:16:06+00:00

  b

  b

  c

  c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )