Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ rà

Question

Câu 1.
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.
a. Nêu phương thức biểu đạt chính.
b. Chỉ ra ít nhất hai câu rút gọn có trong đoạn trích.
c. Xác định cụm chủ – vị dùng để mở rộng câu và cho biết cụm chủ vị ấy mở rộng thành phần nào trong câu sau:
Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-16T03:17:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:18:18+00:00

  a. PTBĐ : Nghị luận 

  b.

  + Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  c.

  Cụm C-V: làm cho những của quý kín đáo ấy đều được ra trưng bày

  => Là thành phần vị ngữ trong câu

  0
  2021-09-16T03:19:06+00:00

  `a)` Phương thức biểu đạt: Nghị luận

  `b)` Câu rút gọn

  + ” Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. “

  + ” Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. “

  `c)`

  Bổn phận của chúng ta //làm cho những của quý kín đáo ấy / đều được đưa ra trưng bày.

  + Những của quý kín đáo ấy `->` chủ ngữ.

  + đều được đưa ra trưng bày `->` vị ngữ.

  + làm `->` động từ

  `=>` Mở rộng phần phụ sau cụm động từ. ( bổ ngữ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )