Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là A. các đại phân tử B. tế bào C. mô D. cơ quan Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ

Question

Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là
A. các đại phân tử
B. tế bào
C. mô
D. cơ quan
Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là
A. chúng có cấu tạo phức tạp
B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan
C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống
D. cả A, B, C.

in progress 0
Elliana 19 phút 2021-09-14T08:52:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:54:05+00:00

  @nguyenngoclananhpt

  Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

  A. các đại phân tử

  B. tế bào ( Trong các cấp tổ chức sống thì tế bào là cấp tổ chức cơ sở để xây dựng nên các cấp tổ chức khác. Vì mọi cơ thể sống đều được cấu trúc từ tế bào và mọi hoạt động sống của cơ thể đều diễn ra ở cấp tế bào.)

  C. mô

  D. cơ quan

  Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

  A. chúng có cấu tạo phức tạp

  B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan

  C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống ( lý thuyết có sẵn nên bạn đọc thêm nhé)

  D. cả A, B, C.

  0
  2021-09-14T08:54:21+00:00

  Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

  A. các đại phân tử

  B. tế bào

  C. mô

  D. cơ quan

  Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

  A. chúng có cấu tạo phức tạp

  B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan

  C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống

  D. cả A, B, C.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )