Câu 1: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? A. Tác dụng nhiệt B. Tác dụng từ C. Tác dụng quang D. Cả

Question

Câu 1: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra tác dụng nào trong các tác dụng sau đây?
A. Tác dụng nhiệt B. Tác dụng từ
C. Tác dụng quang D. Cả ba tác dụng là: nhiệt, quang và từ.
Câu 2: Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần một lá thép. Khi đóng khoá K , lá thép dao động đó là do tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng quang. B. Tác dụng nhiệt.
C. Tác dụng từ. D. Tác dụng cơ học.
Câu 3: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?
A. Không còn tác dụng từ
B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi
C. Tác dụng từ giảm đi
D. Lực từ đổi chiều
Câu 4: Trên mặt một dụng cụ đo có ghi kí hiệu ( A,). Dụng cụ này đo đại lượng nào sau đây?
A. Đo cường độ dòng điện dòng điện xoay chiều
B. Đo hiệu điện thế dòng điện một chiều
C. Đo cường độ dòng điện dòng điện một chiều
D. Đo hiệu điện thế dòng điện xoay chiều
Câu 5: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lượt mắc vào mạch điện một chiều và mạch điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 6V. Khi đó bóng đèn sẽ:
A. trong hai trường hợp đèn sáng như nhau.
B. bóng đèn mắc ở dòng điện 1 chiều sáng hơn
C. bóng đèn mắc ở dòng điện xoay chiều sáng hơn
D. lúc sáng bằng nhau lúc sáng hơn

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-01T00:50:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:52:20+00:00

  am visiting  in Da Lat in the persent 

  0
  2021-10-01T00:52:23+00:00

  am visiting Da Lat at present.

  là “At present” chứ không phải in the persent nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )