Câu 1: Dựa vào khả năng tan trong những loại dung môi khác nhau, em hãy cho biết loại vitamin nào dưới đây không cùng nhóm với những vitamin còn lại ?

Question

Câu 1: Dựa vào khả năng tan trong những loại dung môi khác nhau, em hãy cho
biết loại vitamin nào dưới đây không cùng nhóm với những vitamin còn lại ?
A. Vitamin A
B. Vitamin C
C. Vitamin K
D. Vitamin D
Cầu 2: Vitamin E có nhiều trong
A. thịt bỏ, trứng, hạt ngũ cốc…
B. rau xanh, quả tươi…
C. gan động vật, hat này mầm, đầu thực vật…
D. ngô vàng, cá hồi, thịt lợn…
Câu 3: Cặp khoáng chất nào là thành phần quan trọng trong dịch nội bào, tham gia
vào hoạt động co cơ, hình thành và dẫn truyền xung thần kinh ?
A. Niken vå silic
B. Magiê và mangan
C. Canxi và phôtpho
D. Natri và kali
Cầu 4: Ở trẻ em, nhu cầu về chất nào dưới đây thường cao hơn người trưởng
thành ?
A. Muối khoảng
B. Đạm động vật
C. Mỡ động vật
D. Tinh bột
Câu 5: Trong hệ bài tiết nước tiểu, bộ phận nào dưrới đây nối liên trực tiếp với ống
đài ?
A. Bể thận
B. Ông dẫn nước tiểu
C. Bảng quang
D. Ông góp
Câu 6: Khi nói về hai cơ vòng chỗ bóng đài thông với ông đái, điều nào sau đây là
đúng ?
A. Cơ năm ngoải là cơ văn
B. Cơ nắm ngoài là cơ tron
C. Cơ năm trong là cơ văn
D. Cả hai cơ đều là cơ tron
Cầu 7: Hoạt động bải tiết nước tiểu có thể bị ách tắc do nguyên nhân nào sau đây
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc
C. Các tế bảo óng thận bị thiếu ôxi, làm việc quá sức hoặc bị đầu độc nhẹ
D. Hệ bài tiết nuước tiểu bị viêm nhiễm do hoạt động của vi khuấn xâm lần
Cầu 8: Hiện tượng da luôn mềm mại, không bị ngắm nırớc có được là nhờ hoạt
động tích cực của thành phần nào trong da ?
A. Tầng tế bảo sống
B. Mạch mẫu
C. Tuyến nhờn
D. Lớp mỡ
Câu 9: Da có chức năng nào dưới đãy ?
A. Điều hoà thân nhiệt
B. Tất cả các phương án còn lại
C. Càm giác
D. Bải tiết
Câu 10:Hiện nay, da của động vật nào dưới đây thường được sử dụng trong điều
trị bỏng ?
A. Da éch
B. Da bò
C. Da ca
D. Da rån

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-06T15:31:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:32:20+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: A

  Câu 2:B

  Câu 3:C

  Câu 4:D

  Câu 5:C

  Câu 6:A

  Câu 7:D

  Câu 8:C

  Câu 9:D

  Câu 10:A

   

  0
  2021-10-06T15:32:42+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Dựa vào khả năng tan trong những loại dung môi khác nhau, em hãy cho biết loại vitamin nào dưới đây không cùng nhóm với những vitamin còn lại?

  A. Vitamin A

  B. Vitamin C

  C. Vitamin K

  D. Vitamin D

  Câu 2: Vitamin E có nhiều trong

  A. thịt bỏ, trứng, hạt ngũ cốc…

  B. rau xanh, quả tươi…

  C. gan động vật, hat này mầm, đầu thực vật…

  D. ngô vàng, cá hồi, thịt lợn…

  Câu 3: Cặp khoáng chất nào là thành phần quan trọng trong dịch nội bào, tham gia vào hoạt động co cơ, hình thành và dẫn truyền xung thần kinh?

  A. Niken vå silic

  B. Magiê và mangan

  C. Canxi và phôtpho

  D. Natri và kali

  Câu 4: Ở trẻ em, nhu cầu về chất nào dưới đây thường cao hơn người trưởng thành?

  A. Muối khoảng

  B. Đạm động vật

  C. Mỡ động vật

  D. Tinh bột

  Câu 5: Trong hệ bài tiết nước tiểu, bộ phận nào dưrới đây nối liên trực tiếp với ống đài?

  A. Bể thận

  B. Ông dẫn nước tiểu

  C. Bàng quang

  D. Ông góp

  Câu 6: Khi nói về hai cơ vòng chỗ bóng đài thông với ông đái, điều nào sau đây là đúng?

  A. Cơ năm ngoải là cơ văn

  B. Cơ nắm ngoài là cơ tron

  C. Cơ năm trong là cơ văn

  D. Cả hai cơ đều là cơ tron

  Câu 7: Hoạt động bải tiết nước tiểu có thể bị ách tắc do nguyên nhân nào sau đây

  A. Tất cả các phương án còn lại

  B. Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc

  C. Các tế bảo óng thận bị thiếu ôxi, làm việc quá sức hoặc bị đầu độc nhẹ

  D. Hệ bài tiết nuước tiểu bị viêm nhiễm do hoạt động của vi khuấn xâm lần

  Câu 8: Hiện tượng da luôn mềm mại, không bị ngấm nırớc có được là nhờ hoạt động tích cực của thành phần nào trong da?

  A. Tầng tế bảo sống

  B. Mạch mẫu

  C. Tuyến nhờn

  D. Lớp mỡ

  Câu 9: Da có chức năng nào dưới đây?

  A. Điều hoà thân nhiệt

  B. Tất cả các phương án còn lại

  C. Càm giác

  D. Bải tiết

  Câu 10:Hiện nay, da của động vật nào dưới đây thường được sử dụng trong điều trị bỏng?

  A. Da ếch

  B. Da bò

  C. Da cá

  D. Da rån

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )