Câu 1 : Dựa vào những tiêu chí nào để phân chia các nhóm nước trên thế giới ? Trên thế giới có mấy nhòm nước ? Việt Nam thuộc nhóm nước nào ? Câu 2 :

Question

Câu 1 : Dựa vào những tiêu chí nào để phân chia các nhóm nước trên thế giới ? Trên thế giới có mấy nhòm nước ? Việt Nam thuộc nhóm nước nào ?
Câu 2 : Những tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số qua nhanh ở đới nóng tới tài nguyên và môi trường ? Hãy nêu một số biện pháp khắc phục ?
giúp mình nha!

in progress 0
Sarah 30 phút 2021-10-09T03:18:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:19:24+00:00

  1.Dựa vào 3 chỉ tiêu để phân biệt nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển:

  + GDP/người ( thu nhập bình quân đầu người)

  + Chỉ số HDI ( chỉ số phát triển con người)

  + Tỉ lệ tử vong trẻ em

  0
  2021-10-09T03:19:44+00:00

  câu 1:tiêu chí phân các nhóm nước trên thế giới là:

  -thu nhập bình quân đầu người

  -tỉ lệ tử vọng ở trẻ em

  -chỉ số phát triển con người (HDI)

  Phân chia thành 2 nhóm nước:

  – nhóm nước phát triển

  -nhóm nước đang phát triển

  -Việt Nam thuộc nhóm nước đang phát triển

  caau2:

  dân số tăng nhanh tài nguyên thiên nhiên khai thác vs tốc độ nhanh, lương thực thiếu hụt, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, đất trồng khai thác quá mức, thiếu nhà ở, nươc sạch

  biên pháp:

  giảm tỉ lệ gia tăng đân số

  phát triển kinh tế đi đôi vs bảo vệ môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )