Câu 1: Dựa vào số ghi tỉ lệ cảu bản đồ sau đây:1:6.000.000 cho biết 7cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa? Câu 2: Tại sao khi sử dụng bản

Question

Câu 1: Dựa vào số ghi tỉ lệ cảu bản đồ sau đây:1:6.000.000 cho biết 7cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
Câu 2: Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bằng chú giải.

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-12T02:24:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:25:47+00:00
  • Nếu ti lệ bản đồ: 1:6.000.000 trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là:
  • 7*6000000=42000000cm=42km
  • vì Hệ thống các kí hiệu bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồtrước hết cần đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ.

  0
  2021-08-12T02:25:49+00:00

  Câu 1: 42.000.000 km

    1:6.000.000 chỉ 1 cm trên bản đồ bằng 6.000.000 km ngoài thực tế

     nên có 7 cm tren bản đồ bằng 6.000.000 × 7= 42.000.000 km ngoài thực tế

  Câu 2: Hệ thống các kí hiệu bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồtrước hết cần đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )