Câu 1 đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ sôi nhanh hơn ? Vì sao? Câu 2 muốn có 200 lít nước ở nhiệt đ

Question

Câu 1 đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ sôi nhanh hơn ? Vì sao?
Câu 2 muốn có 200 lít nước ở nhiệt độ 35 độ C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15 độ C
Câu 3 một cần trục nâng một vật nặng 2000n lên độ cao 4 m trong thời gian 10 giây Tính công và công suất của cần trục

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-09-12T23:29:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:30:43+00:00

  Đáp án:

   Câu 2: 

  V1 = 47 lít 

  V2 = 153 lít 

  Câu 3: 

  A = 8000J

  P = 800W

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1: 

  Đun nước bằng ấm nhôm thì nước trong ấm nào sẽ sôi nhanh hơn vì nhôm là kim loại dẫn nhiệt tốt nên nhiệt từ bếp lửa có thể dễ dàng truyền qua ấm nhôm làm nước nhanh sơn

  Câu 2:

  Số lít nước đổ vào là:

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow {m_1}.c\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}.c\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right) \Leftrightarrow 65{m_1} – 20{m_2} = 0\left( 1 \right)\\
  {m_1} + {m_2} = 200\left( 2 \right)\\
  \left( 1 \right),\left( 2 \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {m_1} = 47kg \Rightarrow {V_1} = 47lít\\
  {m_2} = 153kg \Rightarrow {V_2} = 153lít
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

  Câu 3:

  Công của cần trục là:

  \[A = P.h = 2000.4 = 8000J\]

  Công suất của cần trục là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{8000}}{{10}} = 800W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )