Câu 1 : Đường đi chín xã sông con Hỏi thăm Hường Hiệu hãy còn hay không ? Câu 2 : Trên trời có ông sao Tua Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành Phương đông

Question

Câu 1 : Đường đi chín xã sông con
Hỏi thăm Hường Hiệu hãy còn hay không ?
Câu 2 : Trên trời có ông sao Tua
Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành
Phương đông quật lũ hùng tinh
Làm cho bảy viện tan tàn ra tro ?

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-29T18:59:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:01:32+00:00

  1 Nguyễn Duy Hiệu 

  2 Phan Bá Vanh

  0
  2021-08-29T19:01:44+00:00

  Câu 1 : Đường đi chín xã sông con
  Hỏi thăm Hường Hiệu hãy còn hay không ?

  TL : Nguyễn Duy Hiệu

  Câu 2 : Trên trời có ông sao Tua
  Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành
  Phương đông quật lũ hùng tinh
  Làm cho bảy viện tan tàn ra tro ?

  TL : Phan Bá Vanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )