Câu 1: Ếch đồng có đời sống: A. Hoàn toàn trên cạn B. Hoàn toàn ở nước C. Vừa ở nước vừa ở cạn D. Sống ở nơi khô ráo. Câu 2: Ếch sinh sản: A. Thụ tinh

Question

Câu 1: Ếch đồng có đời sống:
A. Hoàn toàn trên cạn
B. Hoàn toàn ở nước
C. Vừa ở nước vừa ở cạn
D. Sống ở nơi khô ráo.
Câu 2: Ếch sinh sản:
A. Thụ tinh trong và đẻ con
B. Thụ tinh ngoài và đẻ trứng
C. Thụ tinh trong và đẻ trứng
D. Thụ tinh trong.
Câu 3: Mi mắt của Ếch có tác dụng gì?
A. Ngăn cản bụi
B. Để quan sát rõ và xa hơn
C. Để có thể nhìn được ở dưới nước.
D. Để giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra.
Câu 4: Tập tính tự vệ của ễnh ương, nhái bầu khi gặp kẻ thù là:
A. Dọa nạt
B. Ẩn nấp
C. Trốn chạy
D. Giả chết.
Câu 5: Điều nào dưới đây sai khi nói về cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Hai chi sau dài hơn hai chi trước rất nhiều
B. Da khô có vảy sừng.
C. Kích thước của các chi không chênh lệch nhiều.
D. Cổ, thân và đuôi dài.
Câu 6: Bộ tiến hóa nhất trong lớp thú:
A. Bộ dơi.
B. Bộ móng guôc.
C. Bộ linh trưởng.
D. Bộ ăn thịt.
Câu 7. Lớp động vật nào có nhiều lợi ích đối với con người
A.Lớp giáp xác.
B. Lớp lưỡng cư.
C.Lớp thú.
D. Lớp chim.
Câu 8 : Môi trường nào có sự đa dạng sinh học cao nhất.
A. Môi trường đới nóng
B. Môi trường nhiệt đới gió mùa
C. Môi trường đới lạnh
D. Môi trường đới ôn hòa.
Câu 9. Bộ thú có họ hàng gần với con người nhất là:
A.Bô thú huyệt.
B.Bộ thú túi.
C.Bộ linh trưởng.
D.Bộ guốc lẻ.

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-09T22:39:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:40:28+00:00

  Câu 1 : 

  Ếch đồng có đời sống: vừa ở nước vừa ở cạn

  Chọn C

  Câu 2: 

  Ếch sinh sản: Thụ tinh ngoài và đẻ trứng

  Chọn B

  Câu 3 :

  Mi mắt của Ếch có tác dụng để có thể nhìn được ở dưới nước

  Chọn C
  Câu 4 :

  Tập tính tự vệ của ễnh ương, nhái bầu khi gặp kẻ thù là dạo nạt 

  Chọn A
  Câu 5 : 

  Câu sai là hai chi sau dài hơn hai chi trước rất nhiều

  Vì ở thằn lằn kích thước của các chi không chênh lệch nhiều.

  Chọn A
  Câu 6 :

  Bộ tiến hóa nhất trong lớp thú: bộ linh trưởng

  Chọn C

  Câu 7 :

  Lớp thú có nhiều lợi ích đối với con người:

  – Cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho con người

  – Cung cấp sức kéo cho nông nghiệp

  – Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 

  Chọn C

  Câu 8 :

  Môi trường nhiệt đới gió mùa có sự đa dạng sinh học cao nhất vì : 

  – Lượng mưa rồi dào 

  – Nguồn thức ăn phong phú 

  – Khí hậu , thời tiết thuận lợi 

  Chọn B

  Câu 9 : Bộ linh trưởng có họ hàng gần với con người nhất 

  Chọn C

  0
  2021-07-09T22:40:57+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: C

  Câu 2: B

  Câu 3: D

  Câu 4: D

  Câu 5:C 

  Câu 6: C

  Câu 7: A

  Câu 8: B

  Câu 9: C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )