Câu 1: Em hãy cho biết lợi ích và thách thức của Việt Nam khi tham gia vào tổ chức ASEAN là gì? Câu 2: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ tăng trưở

Question

Câu 1: Em hãy cho biết lợi ích và thách thức của Việt Nam khi tham gia vào tổ chức ASEAN là gì?
Câu 2: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của một số nước Đông Nam Á theo số liệu dưới đây:
Nước Tỉ lệ tăng trưởng
( %) Nước Tỉ lệ tăng trưởng
( %)
In đô nê xi a
Ma lay xi a
Phi líp pin 4.8
8.3
4.0 Thái lan
Việt Nam
Xin go po 4.4
6.7
9.9

in progress 0
Melody 18 phút 2021-09-15T10:03:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:05:10+00:00

  Câu 1:

  Thách thức: 

  Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là môi trường cạnh tranh gay gắt hơn do hội nhập kinh tế khu vực mang lại, đặc biệt khi các quốc gia thành viên có đặc điểm sản xuất khá giống nhau, có những thế mạnh chung trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn cần được cải thiện nhiều hơn nữa, liên quan đến nhiều nguyên nhân như hạn chế về hạ tầng, bao gồm cả các yếu tố hạ tầng cứng (đường sá, cảng biển, năng lượng,…) và hạ tầng mềm (hệ thống pháp lý, bộ máy hành chính…), hạn chế về nguồn nhân lực, tốc độ điều chỉnh cơ cấu kinh tế để lợi ích tăng trưởng kinh tế được phân bổ đồng đều hơn, hạn chế về nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong việc ứng xử với quá trình hội nhập kinh tế.

  Lợi ích:

  – AEC sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích thiết thực cho nền kinh tế, đặc biệt là cho các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và doanh nghiệp ASEAN nói chung

  – Việt Nam sẽ có cơ hội dễ dàng tiếp cận thị trường trong và ngoài khu vực, qua đó mở rộng thị trường, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu; ổn định nguồn nhập khẩu và hạ giá đầu vào nhập khẩu, từ đó, góp phần cải cách quản lý, dịch chuyển cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

  – Những tác động tích cực từ AEC sẽ góp phần tạo chuyển biến trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ và thủ tục trong nước, phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

  – Việc thực hiện các cam kết trong ASEAN tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn, cũng như tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

  – Ngoài ra, tham gia hợp tác kinh tế ASEAN tạo cơ hội để các doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh; tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục thay đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng giá trị gia tăng (từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang mặt hàng có chất lượng cao); nâng cao năng lực và hiệu quả của nguồn nhân lực Việt Nam
  Nếu bài hơi dài bn có thể chắt lọc í,nhưng đây gần như đầy đủ r

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )