Câu 1: Em hãy trình bày qui tắc soạn thảo văn bản trong Word ? Câu 2: Em hãy trình bày cách khởi động và thoát khỏi phần mèm soạn thảo Word ? Câu 3: E

Question

Câu 1: Em hãy trình bày qui tắc soạn thảo văn bản trong Word ?
Câu 2: Em hãy trình bày cách khởi động và thoát khỏi phần mèm soạn thảo Word ?
Câu 3: Em hãy trình bày các bước định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ trong phần mềm soạn thảo Word ?
Câu 4: Trình bày 2 cách tạo bảng Word ? Để điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng em làm thế nào ?
Câu 5 : Trình bày các bước tìm kiếm và thay thế văn bản trong phần mềm soạn thảo Word ?
Câu 6 : Em hãy trình bày các bước chèn hình ảnh vào văn bản ? Để chọn cách bố trí hình ảnh nằm trên văn bản ta làm như thế nào ?
Ai nhanh nhất và đúng nhất vote 5*

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-11T18:56:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:57:03+00:00

  Câu 1: Quy tắc:

  + Đối với các dấu cần phải đặt sát vs kí tự trước nó, tiếp theo phải là 1 dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.

  + Dấu ( [ { < ‘ và ” phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo

  + Dấu ) [ { > ‘ và ” phải đc đặt sát vào bên phải kí tự cuối của từ ngay trước nó

  + Giữa các từ có nghĩa chỉ dùng 1 dấu cách trống

  + Kết thúc đoạn văn bằng dấu Enter.

  Câu 2: Khởi động:  Nháy đúp vào biểu tượng Word trên màn hình nền

                       hoặc  Nháy chọn nút Start và chọn Word

             Thoát :  Nháy chuột vào dấu x góc trên bên phải màn hình

               hoặc   Nháy chuột phải vào biểu tượng Word trên thanh công cụ rồi chọn Close Window

  Câu 3: Định dạng cỡ chữ:      B1 Chọn phần vb cần định dạng

                                                 B2 Nháy mũi tên ( nhỏ và màu đen nha bạn) bên phải hộp Font size                                                       trong Font của dải lệnh Home 

                                                 B3  Chọn cỡ chữ thích hợp

            Định dạng kiểu chữ:    B1 chọn phần vb cần định dạng

                                                 B2 Nháy các nút  B, IU 

                                                 B3  Chọn kiểu chữ thích hợp

             Định dạng phông chữ:   B1 Chọn phần vb cần định dạng

                                                     B2: Nháy mũi tên ( nhỏ và màu đen nha bạn) bên phải hộp Font                                                      trong Font của dải lệnh Home 

                                                     B3: Chọn phông thích hợp

  Câu 4:   – Cách 1: + Đưa con trỏ chuột tới vị trí cần chèn

                               + Nháy chọn lệnh Table trong Insert 

                               + Kéo thả chuột -> chọn số cột/ hàng thích hợp

                  Cách 2:  + Đưa con trỏ chuột tới vị trí cần chèn

                               + Chọn Insert -> Table -> Insert Table.

                               + Xuất hiện hộp thoại Insert Table ->  nhập số cột của bảng trong                                                    phần Number of columns, nhập số hàng của bảng trong phần Number of                                        rows. Nhấn OK để tạo bảng.

              – Để điều chỉnh………….., em làm các bước sau:

             + Nháy chuột tới đường biên của hàng/ cột cho đến khi con trỏ chuột xuất hiện dạng …(         trong sgk bạn nhé, ở đêy bạn ko vẽ ra dc, thông cảm)

             + Kéo thả chuột để thay đổi kích thước phù hợp

  Câu 5: Tìm kiếm vb: + Chọn Replace trong Editing trong dải lệnh Home

                                   + Xuất hiện hộp thoại Find and Replace. Chọn Find

                                   + Gõ ND cần tìm vào ô Find what và nháy find next để tìm

           Thay thế vb:    + Chọn Replace trong Editing trong dải lệnh Home

                                   + Xuất hiện hộp thoại Find and replace. Chọn Replace

                                   + Gõ ND cần thay thế vào ô Find What và gõ ND thay thế vào ô Replace                                            with 

                                   + Chọn Find next để tìm. Chọn Replace để thay thế. Nháy Replace all để                                              thay thế tất cả ( nếu có)

  Câu 6:   Chèn ảnh vào vb: + Đưa con trỏ tới vị trí cần chèn

                                             + Chọn Picture trong Insert 

                                             + Xuất hiện hộp thoại. Nháy chọn tệp ảnh cần chèn. Nháy Insert để                                                 chèn

              Bố trí hình ảnh trên vb:  + Nháy chuột trên hình để chọn ảnh đó. Dải lệnh ngữ cảnh                                                            Picture tools hiện ra

                                                      + Nháy chọn Format trên Picture Tools và nháy Wrap text ( Text                                                    wrapping )

                                                      + Chọn Top and Bottom 

             Ủng hộ mik nhoa

  0
  2021-08-11T18:57:47+00:00

  Câu 1:

  1. Khi gõ văn bản không dùng phím Enter để điều khiển xuống dòng.

  2. Giữa các từ chỉ dùng một dấu trắng để phân cách. Không sử dụng dấu trắng đầu dòng cho việc căn chỉnh lề.

  3. Các dấu ngắt câu như chấm (.), phẩy (,), hai chấm (:), chấm phảy (;), chấm than (!), hỏi chấm (?) phải được gõ sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu trắng nếu sau đó vẫn còn nội dung.

  4. Các dấu mở ngoặc và mở nháy đều phải được hiểu là ký tự đầu từ, do đó ký tự tiếp theo phải viết sát vào bên phải của các dấu này. Tương tự, các dấu đóng ngoặc và đóng nháy phải hiểu là ký tự cuối từ và được viết sát vào bên phải của ký tự cuối cùng của từ bên trái.

  Câu 2:nháy chuột vào biểu tượng word trên cửa sổ màn hình window. Nháy vào X để thoát khỏi.

  Câu 3:

  *Định dạng phông chữ

  -Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

  -Nháy mũi tên bên cạnh ô font để định dạng

  *Định dạng cỡ chữ

  -Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

  -Nháy mũi tên bên cạnh ô font size để định dạng*Định dạng kiểu chữ-Nháy ô hoặc các ô cần định dạng-Nháy nút Bold để chọn kiểu chữ đậm*ĐỊnh dạng màu sắc-Chọn ô hoặc các ô cần định dạng-Nháy mũi tên bên cạnh ô Fill color và chọn màu thích hợp

  Thay đổi kiểu chữ:

  B1: Chọn 1 ô hoặc các ô cần định dạng

  B2: Nháy chuột chọn B để in đậm, I để in nghiêng, U để gạch chân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )