Câu 1 : em hiểu như thế nào khi nói công xuất cơ của 1 chiếc quạt máy là 35W ? TÍNH công thực hiện được của chiếc quạt máy đó trong 1 h. Câu 2 : Kể

Question

Câu 1 : em hiểu như thế nào khi nói công xuất cơ của 1 chiếc quạt máy là 35W ? TÍNH công thực hiện
được của chiếc quạt máy đó trong 1 h.
Câu 2 : Kể tên các hình thức truyền nhiệt . nội dung các hình thức đó ? lấy ví dụ minh họa của mỗi cách
Câu 3 : Một hs thả 300 g chì ở nhiệt độ 100 °C và 250 g nước ở nhiệt độ 58,5làm cho nước nóng lên tới 60 °C
a) tính nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt?
b) tính nhiệt lượng nước thu vào?
c )tính nhiệt dung riêng của gì?

in progress 0
Kaylee 43 phút 2021-09-16T11:46:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T11:47:26+00:00

  Đáp án:

   A=126000J

  Giải thích các bước giải:

  CÂU 1: 

  35W có nghĩa là trong 1s thì chiếc quạt thực hiện được một công 35J 

  Công 

  \(A = P.t = 35.3600 = 126000J\)

  câu 2: có 3 hình thức truyền nhiệt:  

  – Bức xạ nhiệt : truyền năng lượng dạng sóng điện từ từ bề mặt nóng hơn sang bề mặt lạnh hơn. …
  – Dẫn nhiệt: năng lượng nhiệt truyền trong lòng chất rắn, chất lỏng, hoặc qua các bề mặt tiếp xúc thông qua dao động phân tử.
  – Đối lưu nhiệt: thông qua dòng chuyển động của chất lỏng/ chất khí. Dạng đối lưu nhiệt gây cảm giác nóng cho con người là do sự đối lưu của dòng không khí.
  Ví dụ:
  – Dẫn nhiệt: Nung nóng miếng đồng, cho vào cốc nước lạnh.
  – Đối lưu: Đun nước.
  – Bức xạ nhiệt: Để một vật ngoài trời nắng.

  câu 3: \({m_{chi}} = 0,3kg;{t_{chi}} = {100^0}C;{m_{nc}} = 0,25kg;{t_{nc}} = 58,{5^0}C;t = {60^0}C\)

  a> Nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt: t=60

  b> Nhiệt lượng nước thu vào: 
  \({Q_{thu}} = {m_{nc}}.{c_{nc}}.(t – {t_{nc}}) = 0,25.4200.(60 – 58,5) = 1575J\)

  c> Nhiệt dung riêng của chì: 
  \({Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow 1575 = {m_{chi}}.{c_{chi}}.({t_{chi}} – t) \Leftrightarrow 1575 = 0,3.{c_{chi}}.(100 – 60) \Rightarrow {c_{chi}} = 131,25J/kg.K\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )