Câu 1 : Gan tạo ra bao nhiêu lít mật mỗi ngày ? Câu 2 : Chúng ta tiết nước bọt ra trung bình mỗi ngày mấy lít ?

Question

Câu 1 : Gan tạo ra bao nhiêu lít mật mỗi ngày ?
Câu 2 : Chúng ta tiết nước bọt ra trung bình mỗi ngày mấy lít ?

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-09-06T10:03:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:04:53+00:00

  Câu 1 : Gan tạo ra bao nhiêu lít mật mỗi ngày ?

  TL : 1 lít 

  Câu 2 : Chúng ta tiết nước bọt ra trung bình mỗi ngày mấy lít ?

  TL : 1 lít 

  0
  2021-09-06T10:05:01+00:00

  Đáp án:

   …

  Giải thích các bước giải: 

  Câu 1:Trung bình là mỗi ngày tạo ra $1l$

  Câu 2:Trung bình mỗi ngày chúng ta tiết ra $1,5l$ mỗi ngày

  #Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )