Câu 1: Giải phương trình: 34 x :. 3 (mod 98 ) Câu 2: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất biết số đó chia 31 dư 11 và chia 32 dư 13

Question

Câu 1: Giải phương trình:
34 x :. 3 (mod 98 )
Câu 2: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất biết số đó chia 31 dư 11 và chia 32 dư 13

in progress 0
Rylee 6 ngày 2021-09-03T19:08:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:09:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì $\text{  $\text{

  $\text{  $\text{

  $\text{

  Từ 

   n nhỏ nhất $\text{

  $\text{

  $\text{

  $\text{

  Vậy số cần tìm là $\text{

   

  0
  2021-09-03T19:09:31+00:00

  Đáp án:

   $944$

  Giải thích các bước giải:

   Vì $n÷31$ dư $11$

  $⇒n-11÷31$

  $⇒n-11+62÷31$

  $⇒n+51÷31(1)$

  Vì $n÷32$ dư $13$

  $⇒n-13÷32$

  $⇒n-13+64÷32$

  $⇒n+51÷32(2)$

  Từ $1,2⇒n+51÷{32,31}$

  Vì $n$ nhỏ nhất $⇒n∈BCNN(32,31)$

  Vì $(32,31)=1$

  $⇒BCNN(32,31)=32×31=992$

  $⇒n+51=992$

  $⇒n=944$

  Vậy số cần tìm là $944$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )