Câu 1: Giải thích vì sao nói nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Nêu trách nhiệm của công dân đối với cơ quan nhà nước Câu 2 : Trình b

Question

Câu 1: Giải thích vì sao nói nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Nêu trách nhiệm của công dân đối với cơ quan nhà nước
Câu 2 : Trình bày những quy định của pháp luật và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Kể 2 việc làm của em đã thực hiện tốt về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-17T13:29:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:30:55+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  + Bởi vì:

  – Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân

  – Do nhân dân lập ra

  – Hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

  Trách nhiệm của công dân đối với cơ quan nhà nước:

  Luôn làm  theo luật pháp Việt Nam

  + Không sa vào tệ nạn xã hội

  + Phải thực hiện tốt chính sách của nhà nước vv…

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2:

  Quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

  – Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.

  – Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ theo một tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

  * Bạn coi chi tiết trong SGK trang 52 và 53 nha!

  – Những việc làm để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

  + Tôn trọng các nơi thờ tự các tín ngưỡng, tôn giáo ( miếu, chùa, nhà thờ vv… )

  + Không gây chia rẽ, và mất đoàn kết giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo và những người không có tín ngưỡng tôn giáo giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau vv…

  * Chúc bạn học tốt nha!!! Tick cho mik 5* + 1 ❤️ + CTLHN luôn nha!!! Thank bạn!!!????????????????????????

  0
  2021-08-17T13:31:28+00:00

  công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. ..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )