câu 1:hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp 3 lần khoảng thời gian rơi c

Question

câu 1:hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp 3 lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai bỏ qua lực cản không khí tỉ số các độ cao là bao nhiêu

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-11-23T03:35:39+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:37:34+00:00

  Đáp án:

  $\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 9$

  Giải thích các bước giải:

   thời gian rơi của vật từ độ cao h

  $\begin{array}{l}
  t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \\
  \frac{{{t_1}}}{{{t_2}}} = \sqrt {\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}}}  = 3\\
   \Rightarrow \frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = 9
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )