Câu 1. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng 1. Cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài? (Chọn 2 đáp án) (0,5đ) a. Có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có

Question

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài? (Chọn 2 đáp án) (0,5đ)
a. Có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt.
b. Chưa hình thành nên cơ quan thính giác.
c. Da khô có vảy sừng bao bọc. Cổ dài, mắt có mí cử động, có màng nhĩ trong hốc tai.
d. Chi khỏe, năm ngón chân không có móng vuốt
2. Tim của thằn lằn có cấu tạo như thế nào ?
a. Tim 2 ngăn: Một tâm nhĩ và một tâm thất.
b. Tim ba ngăn: Hai tâm nhĩ và một tâm thất.
c. Tim có 3 ngăn: hai tâm nhĩ, một tâm thất có vách hụt.
d. Cả a, b và c đúng.
3. Tại sao khủng long bị diệt vong.
a. Do có sự xuất hiện của chim và thú là thú ăn thịt.
b. Khí hậu trở nên lạnh đột ngột cùng với các thiên tai như núi lửa phun, khói bụi che phủ bầu trời, thực vật phát triển kém.

c. Khủng long cỡ lớn thiếu thức ăn, thiếu chỗ trành rét bị tiêu diệt hàng loạt.
d. Cả a, b và c đúng

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-07-09T22:34:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:35:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài? (Chọn 2 đáp án) (0,5đ)

  a. Có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt.

  b. Chưa hình thành nên cơ quan thính giác.

  c. Da khô có vảy sừng bao bọc. Cổ dài, mắt có mí cử động, có màng nhĩ trong hốc tai.

  d. Chi khỏe, năm ngón chân không có móng vuốt

  2. Tim của thằn lằn có cấu tạo như thế nào ?

  a. Tim 2 ngăn: Một tâm nhĩ và một tâm thất.

  b. Tim ba ngăn: Hai tâm nhĩ và một tâm thất.

  c. Tim có 3 ngăn: hai tâm nhĩ, một tâm thất có vách hụt.

  d. Cả a, b và c đúng.

  3. Tại sao khủng long bị diệt vong.

  a. Do có sự xuất hiện của chim và thú là thú ăn thịt.

  b. Khí hậu trở nên lạnh đột ngột cùng với các thiên tai như núi lửa phun, khói bụi che phủ bầu trời, thực vật phát triển kém.

  c. Khủng long cỡ lớn thiếu thức ăn, thiếu chỗ trành rét bị tiêu diệt hàng loạt.

  d. Cả a, b và c đúng

  Học tốt~~~

  0
  2021-07-09T22:36:22+00:00

  Câu 1. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

  1. Cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài? (Chọn 2 đáp án) (0,5đ)

  a. Có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt.

  b. Chưa hình thành nên cơ quan thính giác.

  c. Da khô có vảy sừng bao bọc. Cổ dài, mắt có mí cử động, có màng nhĩ trong hốc tai.

  d. Chi khỏe, năm ngón chân không có móng vuốt

  2. Tim của thằn lằn có cấu tạo như thế nào ?

  a. Tim 2 ngăn: Một tâm nhĩ và một tâm thất.

  b. Tim ba ngăn: Hai tâm nhĩ và một tâm thất.

  c. Tim có 3 ngăn: hai tâm nhĩ, một tâm thất có vách hụt.

  d. Cả a, b và c đúng.

  3. Tại sao khủng long bị diệt vong.

  a. Do có sự xuất hiện của chim và thú là thú ăn thịt.

  b. Khí hậu trở nên lạnh đột ngột cùng với các thiên tai như núi lửa phun, khói bụi che phủ bầu trời, thực vật phát triển kém.

  c. Khủng long cỡ lớn thiếu thức ăn, thiếu chỗ trành rét bị tiêu diệt hàng loạt.

  d. Cả a, b và c đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )