CÂU 1 : HÃY LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA CÁC PHẢN ỨNG SAU: a, Barioxit+ nước b, Khí cacbondioxit+ nước c, Kẽm + dung dịch axit sunfuric loãng d, Khí h

Question

CÂU 1 : HÃY LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA CÁC PHẢN ỨNG SAU:
a, Barioxit+ nước
b, Khí cacbondioxit+ nước
c, Kẽm + dung dịch axit sunfuric loãng
d, Khí hidro + sắt (III) oxit
Câu 2: HÒA TAN HOÀN TOÀN 2,8g KIM LOẠI SẮT VÀO DUNG DỊCH HCL 10%
a, viết PTHH xảy ra
b, tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC
c, tính khối lượng dung dịch HCL 10% cần dùng
( CHO Fe= 56 ; H=1; CL=35,5)

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-06T18:07:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:08:39+00:00

  1/

  $a,BaO+H_2O\xrightarrow{} Ba(OH)_2$

  $b,CO_2+H_2O⇄H_2CO_3$

  $c,Zn+H_2SO_4\xrightarrow{} ZnSO_4+H_2↑$

  $d,3H_2+Fe_2O_3\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O$

  2/

  $a,PTPƯ:Fe+2HCl\xrightarrow{} FeCl_2+H_2↑$

  $b,n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Fe}=0,05mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,05.22,4=1,12l.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{HCl}=2n_{Fe}=0,1mol.$

  $⇒m_{HCl}=0,1.36,5=3,65g.$

  $⇒m_{ddHCl}=\dfrac{3,65}{10\%}=36,5g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T18:08:51+00:00

  Gửi bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )