câu 1 : hãy so sánh dây dẫn điện và dây cáp điện Câu 2 :em hãy nêu nội dung nối dây dẫn lõi một sợi theo kiểu nối phân nhánh. Câu 3 : Công dụng bảng

Question

câu 1 : hãy so sánh dây dẫn điện và dây cáp điện
Câu 2 :em hãy nêu nội dung nối dây dẫn lõi một sợi theo kiểu nối phân nhánh.
Câu 3 : Công dụng bảng điện nhánh , bảng điện chính.
Câu 4 : Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện ? nêu quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện trình bày công đoạn 1.2.3
Câu 5 : Tính điện năng tiêu thụ các đồ dùng trong gia đình (ct a=p.t)
Câu 6 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện sơ đồ lắp đặt nêu nguyên lí hoạt động của sơ đồ lắp đặt mạch điện
giúp với mai thầy kiểm tra vở

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-24T20:59:00+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T21:00:38+00:00

    câu 1 : hãy so sánh dây dẫn điện và dây cáp điện Câu 2 :em hãy nêu nội dung nối dây dẫn lõi một sợi theo kiểu nối phân nhánh. Câu 3 : Công dụng bảng điện nhánh , bảng điện chính. Câu 4 : Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện ? nêu quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện trình bày công đoạn 1.2.3 Câu 5 : Tính điện năng tiêu thụ các đồ dùng trong gia đình (ct a=p.t) Câu 6 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện sơ đồ lắp đặt nêu nguyên lí hoạt động của sơ đồ lắp đặt mạch điện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )