Câu 1. Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây ? A. Mồ hôi B. Nước tiểu C. Phân D. Tất cả các phương án còn lại Câu 2. Thàn

Question

Câu 1. Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây ?
A. Mồ hôi
B. Nước tiểu
C. Phân
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 2. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?
A. Nước tiểu
B. Mồ hôi
C. Khí ôxi
D. Khí cacbônic
Câu 3. Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?
A. 4 cấp độ
B. 3 cấp độ
C. 2 cấp độ
D. 5 cấp độ
Câu 4. Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?
A. Thức ăn, nước, muối khoáng
B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
C. Vitamin, muối khoáng, nước
D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng
Câu 5. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài ?
A. Phổi B. Dạ dày
C. Thận D. Gan

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-06T09:13:22+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:14:41+00:00

  1/ C. Phân.

  2/ D. Khí cacbônic.

  3/ C. 2 cấp độ.

  4/ A. Thức ăn, nước, muối khoáng.

  5/ A. Phổi.

  0
  2021-10-06T09:15:20+00:00

  Đáp án:

  1. C2. D3. C4. A5. A

  Giải thích các bước giải:

   cho mk hay nhât nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )