Câu 1 : hô hấp có vai trò quan trọng thế nào đối với cơ thể sống ? Giai đoạn nào quan trọng nhất ? Vì sao Câu 2: Với một khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiê

Question

Câu 1 : hô hấp có vai trò quan trọng thế nào đối với cơ thể sống ? Giai đoạn nào quan trọng nhất ? Vì sao
Câu 2: Với một khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột là gì ? Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ :” Nhai kĩ no lâu ”
Câu 3: so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa đồng hóa và dị hóa ?
Giúp mk với , cần gấp ạ

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-09T15:38:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:39:47+00:00

  Đáp án:

   

  Câu 1: 

  • Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  • Oxi đi vào cơ thể được sử dụng để oxi hóa các chất dinh dưỡng, tạo năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
  • Quá trình hô hấp bao gồm : sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở các tế bào.
  • giai đoạn nào cũng quan trọng vì chỉ thiếu 1 cái cũng làm gián đoạn đến sự hôhaap

  câu 2

   Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là : đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các muối khoáng.

  câu 3

  So sánh đồng hóa và dị hóa:

  – Giống nhau: Đều xảy ra trong tế bào

  – Khác nhau:

  Đồng hóa

  Dị hóa

  – Tổng hợp các chất hữu cơ 

  – Tích luỹ năng lượng

  dị hóa

  – Phân giải các chất hữu cơ 

  – Giải phóng năng lượng

   

  0
  2021-08-09T15:40:20+00:00

  Câu 1: 

  +Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp co2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

  +Oxi đi vào cơ thể được sử dụng để oxi hóa các chất dinh dưỡng, tạo năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

  +giai đoạn nào cũng quan trọng vì chỉ thiếu 1 cái cũng làm gián đoạn đến sự hôhaap

  câu 2

   Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là :các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các nước khoáng 

  câu 3

  So sánh đồng hóa và dị hóa:

  – Giống nhau: Đều xảy ra trong tế bào

  – Khác nhau:

  Đồng tính

  Dị hóa

  – Tổng hợp các chất hữu cơ 

  – Tích luỹ năng lượng

  dị hóa

  – Phân giải các chất hữu cơ 

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )