câu 1. hoa hồng được thu hoạch tốt nhất vào thời điểm nào. a. hoa vừa hé mở. b. khi hoa còn là nụ. c. khi hoa còn là n

Question

câu 1. hoa hồng được thu hoạch tốt nhất vào thời điểm nào. a. hoa vừa hé mở. b. khi hoa còn là nụ. c. khi hoa còn là nụ hoặc đã bung cánh d. khi hoa nở bung cánh. câu 2. chất ức chế sinh trưởng được sản xuất ở a chồi non. b. quả non. c. lá non. d. cành già.

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-23T04:56:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:57:56+00:00

  $\text{Đáp án+Giải thích các bước giải:}$

  $\text{Câu 1: B.Khi hoa vừa hé nở}$

  $\text{Câu 2: A.Chồi non}$

   

  0
  2021-07-23T04:58:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1 d khi hoa nở bung cánh

  câu 2 a chồi non

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )