Cau 1 hòa tan hết 11,2 g fe trong dung dịch HCl a)xác định thể tích h2 (dktc) thu được b) dẫn toàn bộ lượng h2 trên cho tác dụng với o2 dư . hãy tính

Question

Cau 1 hòa tan hết 11,2 g fe trong dung dịch HCl a)xác định thể tích h2 (dktc) thu được
b) dẫn toàn bộ lượng h2 trên cho tác dụng với o2 dư . hãy tính khối lượng sản phẩm thu được

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-06T14:26:45+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:28:15+00:00

  Đáp án:

   a) 4,48l

  b) 3,6 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  nFe = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{11,2}}{{56}} = 0,2\,mol\\
  n{H_2} = nFe = 0,2\,mol\\
  V{H_2} = 0,2 \times 22,4 = 4,48l\\
  b)\\
  2{H_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0} 2{H_2}O\\
  n{H_2}O = n{H_2} = 0,2\,mol\\
  m{H_2}O = n \times M = 0,2 \times 18 = 3,6g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-06T14:28:36+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt

  m= 11,2g

  a) V khí hydro sinh ra ở đktc

  b) mH2O

  Giải

  a) Số mol 11,2g Fe

  n= m:M= 11,2:56= 0,2(mol)

  Pt: Fe +2 HCl ->FeCl2 + H2

  (mol)1   2            1            1

  (mol)0,2                   ->    0,2

    Thể tích khí hydro sinh ra ở đktc :

    V =n. 22,4= 0,2 . 22,4= 4,48(l)

  b) Pt: 2H2 + O2 -> 2H2O

  (mol)   2         1        2

  (mol)  0,2           -> 0,2 

   Khối lương của H2O thu đc sau phản ứng là;

  m=n.M = 0,2 . 18= 3,6(g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )