Câu 1. Học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? Câu 2. Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân

Question

Câu 1. Học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
Câu 2. Pháp luật có những quy định như thế nào về quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm đối với công dân?

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-13T03:31:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:33:05+00:00

  C1: Học tập có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người:

  +) Nâng cao tầm hiểu biết 

  +) Phát triển toàn diện

  +) Trở thành công dân có ích

  +) Giúp tương lai trở  nên tốt đẹp

  +) Có cuộc sống hạnh phúc

  C2: 

  Mọi người công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người công dân

  0
  2021-07-13T03:33:11+00:00

  Câu 1: 

  -Đối với bản thân: Học tập giúp ta có thêm kiến thức, hiểu biết để phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

  -Đối với gia đình: Học tập để có kiến thức, xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc…

  -Đối với xã hội: Những người được học tập, lao động mới có đủ những phẩm chất và năng lực để xây dựng một đất nước phát triển, giàu đẹp.

  Câu 2:

  “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻdanh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực hay bất kỳ hình  thức đối xử nào khác xâm phạm thân thểsức khỏe, xúc phạm danh dựnhân phẩm“.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )