câu 1:hướng chảy chính của các dòng biển nóng ,từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao câu 2 :ranh giới phân chia vòng đới nóng và hai đới ôn hòa

Question

câu 1:hướng chảy chính của các dòng biển nóng ,từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao
câu 2 :ranh giới phân chia vòng đới nóng và hai đới ôn hòa

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-08-23T08:08:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:09:29+00:00

  Câu 1: :Đó là bờ Đông lục địa

  Câu 2: :Đó là các chí tuyến và vòng cực.

  0
  2021-08-23T08:09:46+00:00

  Câu 1:

  -Hướng chảy chính của các dòng biển nóng là ở bờ Đông lục địa,từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao.

  Câu 2:

  -Ranh giới phân chia vùng đới nóng và hai đới ôn hòa là các vòng cực và chí tuyến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )